Skip to main content

Pradeda dirbti naujas gydytojas akušeris - ginekologas

Informuojame, kad nuo liepos 5 d. pradeda dirbti nauja gydytoja akušerė - ginekologė Vilija Ramonienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat echoskopuos akušerinius - ginekologinius pacientus. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Gydytojų konsultantų atostogų grafikas

El. Nr.
Pareigos
Vardas, Pavardė
Nuo
Iki
1 Kardiologas Jūratė Šiukštienė 2016-07-11 2016-08-01
2 Pulmonologas Daiva Krikštaponienė 2016-07-15 2016-07-31
3
Oftalmologas
Rimutė Ona Kadžienė
(pavaduos R. Žižienė)
2016-07-11
2016-08-11
4
Akušeris - ginekologas
Genė Šiuškuvienė
(pavaduos V. Ramonienė)
2016-06-20
2016-07-11
5
Dermatovenerologas
Viktorija Trinkūnienė
2016-06-27
2016-07-26
6
Endoskopuotojas
Valerij Sidorov
2016-07-05
2016-08-10
7
Echoskopuotojas
Danutė Mikaliūnienė
2016-07-04
2016-08-07
8
Radiologas
Antanas Lidžius
(pavaduos kitas radiologas)
2016-07-01
2016-08-05
9
Chirurgas
Henrikas Gulbinavičius
(pavaduos A. Skorupskas)
2016-07-04
2016-07-31

Vaikų ligų skyriaus atostogų laikotarpis

Nuo 2016-07-01 iki 2016-08-06

Pradeda dirbti naujas gydytojas oftalmologas

Informuojame, kad nuo birželio 21 d. pradeda dirbti nauja gydytoja oftalmologė Rūta Žižienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat operuos oftalmologinius pacientus dienos chirurgijos stacionare. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Pradeda dirbti naujas gydytojas otorinolaringologas

Informuojame, kad nuo birželio 21 d. pradeda dirbti nauja gydytoja otorinolaringologė Daina Šimulynienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat operuos otorinolaringologinius pacientus dienos chirurgijos stacionare. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Adoracija

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“

Lk 6, 36–37

Arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkas, atkreipė dėmesį, kad popiežiaus Pranciškaus nurodymu, Gailestingumo metų jubiliejus pirmą kartą Bažnyčios istorijoje bus švenčiamas ne tik Romoje, bet ir vietinėse Bažnyčiose. Todėl sudarant kalendorių stengtasi, kad renginiai neužgožtų, o papildytų bažnytinio gyvenimo kalendorių.

Jubiliejaus pradžios ir pabaigos datas paskelbė Popiežius Pranciškus dar ankščiau. Šventosios Gailestingumo durys bus atidaromos Romos, ir visų vyskupijų šventovėse. Romoje popiežius jas atidarė2015 metų gruodžio 8 d. Jubiliejus pasibaigs 2016 metų lapkričio 20 d.

Jubiliejus iškels tikėjimo turinio centriškumą ir primins Bažnyčiai jos prioritetinę misiją būti gailestingumo ženklu ir liudytoja visuose pastoracinio gyvenimo aspektuose. Todėl popiežius per Gailestingumo metų Pelenų trečiadienį Šv. Petro bazilikoje vyksiančiose apeigose suteikė ypatingą siuntimą nuodėmklausiams, kad kaip Gailestingumo misionieriai galėtų atleisti pačias sunkiausias nuodėmes.

Visus Širvintų krašto žmones maloniai kviečiame dalyvauti ir maldomis prisidėti prie renginių, kurie vyks nuo 2016 metų birželio 7 dienos 8 val. iki 2016 metų birželio 8 dienos 8 val. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje.

Birželio 7-8 dienomis kviečiame skirti „24 valandas Viešpačiui“ – tai Susitaikinimo sakramentui ir maldai skirtas laikas. O birželio 7 dieną malda prisiminkime visus medikus, kurie dirbo ir dirba Širvintų krašto gydymo įstaigose, kurie saugoja mūsų visų sveikatą ir pasiruošią padėti kenčiantiems. Melskimės už sveikatos negalę turinčius žmones, už gyvus ir mirusius mūsų šeimų narius, gimines.

Prisiminkime maldoje Širvintų medikus, dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, kurie, atsiliepdami į savo pašaukimą, tarnauja mūsų krašto pacientams Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais prašykime visiems medikams, ligoniams ir jų šeimų nariams ramybės. Prisiminkime, kad tikėjimas tampa vaisingas, kai jį lydi darbai. Ne tik prisiminki me vieni kitus maldoje, bet ir darykime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, keleivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį

palaidokime. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

 

2016 m. birželio 7 d.

 

12 val. - Adoracija vyks Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje;

Nuo 13 val. - Kunigas lankys pacientus VšĮ Širvintų ligoninės Slaugos ir palaimokojo gydymo skyriuje.

 

Pagarbiai,

Klebonas dekanas                                                                               kun. Leonas Klimas

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

  Skaityti daugiau »

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje
Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje

Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas

Siekiant pagerinti gydymo paslaugų kokybę ir užtikrinti saugesnę aplinką pacientams, Vidaus ligų skyrius buvo perkeltas į naujas suremontuotas patalpas, esančias VšĮ Širvintų ligoninės I aukšte (įėjimas iš Vilniaus g. pusės). Skyriaus pacientai nuo šiol turi galimybę naudotis bevieliu internetiniu ryšiu.

 

Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas
Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas
Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas

GEGUŽĖS 12 - OJI - TARPTAUTINĖ SLAUGYTOJŲ DIENA

„ ...Atraskite šaltinį ir atgaivinkite tą, kuris trokšta. 
Nusišypsokite, ir šypseną padovanokite tam, kuris jos niekada neturėjo. 
Sukaupkite drąsą ir atiduokite ją tai sielai, kuri nemoka kovoti. Sugaukite saulės spindulį ir neškite jį į nakties vidurį. 
Paimkit ašarą ir padėkite ant veido tam, kuris niekada neverkė. Papasakokite gyvenimą kaip skambų posmą tam, kuris nesupranta. Atraskite meilę ir pasėkite, kad ji augtų žemėje.
Paimkite kenčiantį už rankos taip, kad jis pajustų – gyvybė grįžta.
Visa tai Jūs darote kasdien, nes tokia Jūsų misija... “
                                                                                             

                                                                                      Pranciškus Asyžietis

 
Gerbiami slaugytojai, slaugytojų padėjėjai,
 
Nuoširdžiai sveikiname Tarptautinės Slaugytojų dienos proga ir dėkojame Jums už nuoširdumą, profesionalumą, begalinę kantrybę ir atsidavimą savo profesijai.
 
Būkite sveiki ir laimingi, tegul Jus visada lydi neblėstanti energija bei stiprybė dalijant šypseną, meilę, gerumą visiems, kuriems labai reikia Jūsų pagalbos.
 
Linkime ir toliau puoselėti  šias vertybes vardan paciento!
 
Pagarbiai,
VšĮ Širvintų ligoninės administracija

VšĮ Širvintų ligoninėje pradeda dirbti nauji gydytojai

Dėl registracijos pas gydytojus ir tikslaus konsultacijų laiko maloniai prašome kreiptis į registratūrą, tel. 8 382 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Surinkti turinį