Skip to main content

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

_______
            Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuoja LR SAM įsakymas Nr. 357 (1999-07-30) ir jo pakeitimai.
_______Profilaktinius sveikatos tikrinimus sveikatos įstaigose reglamentuoja LR SAM įsakymas Nr. 301 (2000-05-31) bei jo pakeitimai.
            VšĮ Širvintų ligoninėje mokamas paslaugas, be anksčiau  minėtų LR SAM įsakymų, reglamentuoja Vadovo įsakymai.
_______1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
            1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;

Dėl siuntimų medicininei reabilitacijai

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo  tvarką bei siuntimų šiam gydymui indikacijas nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo"  bei vėlesni jo pakeitimai.  Gydytojai šiam gydymui į specializuotus reabilitacinius skyrius ar įstaigas siųsti gali tik esant gydytojo reabilitologo rekomendacijoms.

Reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, sudariusios sutartis su Ligonių kasomis, pateikiamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos svetainėje. Tiesioginės nuorodos į teikiamą informaciją:

Širvintų ligoninės bendruomenės padėka bičiuliams ir rėmėjams

Liga, senatvė, negalia dažnai prikausto žmogų prie lovos. Tada minutės ištįsta į valandas, kamuoja ne tik liga, bet ir vienatvė, liūdesys, kad esi priverstas gulėti lovoje ir spoksoti į baltas palatos lubas.

Medikai vienbalsiai tvirtina, kad gera nuotaika, optimizmas padeda sveikti. Tik iš kur jo imti, kai ligoninėje tenka praleisti ištisas savaites, mėnesius, o artimieji dirba, toli gyvena, ar jų paprasčiausiai nėra...

Džiugu, kad gyvename tarp žmonių, kuriems nėra svetimo skausmo. Širvintų krašto geros valios  žmonės, organizacijos skuba į pagalbą Širvintų ligoninės pacientams.

Džiaugiamės ir didžiuojamės pastoviais Širvintų ligoninės bičiuliais –  Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio „Viltis“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė) muzikantais ir dainininkais švenčių metu smagia liaudiška muzika ir melodingomis dainomis džiuginančiais Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientų širdis. Nuoširdus Ačiū Neįgaliųjų draugijos pirmininkei Melanijai Jachimavičienei už dėmesį ir pagalbą ligoniams transportu ir spec. priemonėmis.

Sveikinimas !

Padėka gydytojams

2% parama

Gerbiami pacientai, darbuotojai, lankytojai,
skirkite savo 2 procentus pajamų mokesčio VšĮ Širvintų ligoninei!

Ar jau nusprendėte, kam skirsite 2 proc. nuo savo kasmet mokamo pajamų mokesčio?

VšĮ Širvintų ligoninė yra ne pelno siekianti organizacija besitikinti Jūsų paramos, todėl kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalį ligoninei paremti. Kviečiame Jus nebūti abejingus ir prisidėti prie ligoninės ir jos pacientų gerovės kūrimo paremiant ligoninę iki 2 proc. pajamų mokesčio dalimi. Taip Jūs prisidėsite prie ligoninės ir gydymo sąlygų gerinimo. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Asmuo, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį VšĮ Širvintų ligoninei, turi užpildyti FR0512 V2 formą (Valstybinės mokesčių inspekcijos gyvenamosios vietos teritoriniame skyriuje arba per internetinę bankininkystę adresu deklaravimas.vmi.lt). Prašymo blankus galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti.

Straipsnis

  •  „Tobulesne medicinine įranga širvintiškiai gali naudotis jau dabar“

     Straipsnis pub. Širvintų krašto laikraštyje 2012 m. liepos 11 d. (PDF)

Ligoninėje reikalingi gydytojai!

Reikalingi vidaus ligų ar kito terapinio profilio gydytojai (rezidentai) darbui (budėjimams) vidaus ligų skyriuje;
 
Kreiptis į ligoninės administraciją, tel. 8 676 06687, 8 684 94080
Surinkti turinį