Skip to main content

Informuojame !

Gydytojas traumatologas Marek Tatol atostogaus nuo 2016 m. spalio 03 d. iki 2016 m. spalio 14 d.

Gydytoja neurologė Jūratė Jokimaitienė atostogaus nuo 2016 m. spalio 24 d. iki 2016 m. spalio 31 d.

Gydytoja kardiologė Jūratė Šiukštienė laikinai nedirbs nuo 2016 m. spalio 04 d. (vėliau papildomai informuosime, kada sugrįš į darbą)

Sveikinimas

Gerbiami socialinio darbo specialistai - praktikai!

Rugsėjo 27 d. minime Lietuvos  socialinių darbuotojų dieną. Profesinės šventės proga nuoširdžiai sveikiname Jus visus ir visų Širvintų ligoninės darbuotojų vardu dėkojame už kantrybę, kūrybišką požiūrį į savo darbą ir didelę atsakomybę už žmogų.Jūs visada arčiausiai tų, kuriems labiausiai reikia atjautos, šilumos ir supratimo. Jūs geriausiai suprantate žmogaus problemas ir galite profesionaliai padėti jas spręsti.
 

Linkime nepavargti kasdienybės rūpesčiuose ir toliau dalintis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio.

Telydi Jus  sėkmė, visuomenės pagarba ir dėkingumas.

 
Pagarbiai,
VšĮ Širvintų ligoninės administracija

 

Sveikinimas

Brangi gydytoja Jūrate Šiukštiene,

kiekvieną dieną rūpindamasi, aukodamasi ir skirdama dėmesį žmogui Jūs kuriate mažus ir didelius stebuklus. Tegul rūpestingos jūsų rankos ir širdis dar daug metų tarnauja brangiausiam žmogaus turtui - sveikatai, o kasdienius Jūsų sunkumus atsveria nuoširdūs pacientų dėkingumo žodžiai.

Nuoširdžiai sveikiname Jus garbingo Jubiliejaus proga!

 

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

Užuojauta

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius
Mums ir artimiausius iš visų.

 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų įstaigos Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėją Danutę Matukienę, mirus brangiam broliui. Telydi ją paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
 

 

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

 

 

 

Gydytojų konsultantų atostogų grafikas

El. Nr.
Pareigos
Vardas, Pavardė
Nuo
Iki
1 Kardiologas Jūratė Šiukštienė 2016-07-11 2016-08-01
2 Pulmonologas Daiva Krikštaponienė 2016-07-15 2016-07-31
3
Oftalmologas
Rimutė Ona Kadžienė
(pavaduos R. Žižienė)
2016-07-11
2016-08-11
4
Akušeris - ginekologas
Genė Šiuškuvienė
(pavaduos V. Ramonienė)
2016-06-20
2016-07-11
5
Dermatovenerologas
Viktorija Trinkūnienė
2016-06-27
2016-07-26
6
Endoskopuotojas
Valerij Sidorov
2016-07-05
2016-08-10
7
Echoskopuotojas
Danutė Mikaliūnienė
2016-07-04
2016-08-07
8
Radiologas
Antanas Lidžius
(pavaduos kitas radiologas)
2016-07-01
2016-08-05
9
Chirurgas
Henrikas Gulbinavičius
(pavaduos A. Skorupskas)
2016-07-04
2016-07-31

Vaikų ligų skyriaus atostogų laikotarpis

Nuo 2016-07-01 iki 2016-08-06

Pradeda dirbti naujas gydytojas oftalmologas

Informuojame, kad nuo birželio 21 d. pradeda dirbti nauja gydytoja oftalmologė Rūta Žižienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat operuos oftalmologinius pacientus dienos chirurgijos stacionare. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Pradeda dirbti naujas gydytojas otorinolaringologas

Informuojame, kad nuo birželio 21 d. pradeda dirbti nauja gydytoja otorinolaringologė Daina Šimulynienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat operuos otorinolaringologinius pacientus dienos chirurgijos stacionare. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Adoracija

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“

Lk 6, 36–37

Arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkas, atkreipė dėmesį, kad popiežiaus Pranciškaus nurodymu, Gailestingumo metų jubiliejus pirmą kartą Bažnyčios istorijoje bus švenčiamas ne tik Romoje, bet ir vietinėse Bažnyčiose. Todėl sudarant kalendorių stengtasi, kad renginiai neužgožtų, o papildytų bažnytinio gyvenimo kalendorių.

Jubiliejaus pradžios ir pabaigos datas paskelbė Popiežius Pranciškus dar ankščiau. Šventosios Gailestingumo durys bus atidaromos Romos, ir visų vyskupijų šventovėse. Romoje popiežius jas atidarė2015 metų gruodžio 8 d. Jubiliejus pasibaigs 2016 metų lapkričio 20 d.

Jubiliejus iškels tikėjimo turinio centriškumą ir primins Bažnyčiai jos prioritetinę misiją būti gailestingumo ženklu ir liudytoja visuose pastoracinio gyvenimo aspektuose. Todėl popiežius per Gailestingumo metų Pelenų trečiadienį Šv. Petro bazilikoje vyksiančiose apeigose suteikė ypatingą siuntimą nuodėmklausiams, kad kaip Gailestingumo misionieriai galėtų atleisti pačias sunkiausias nuodėmes.

Visus Širvintų krašto žmones maloniai kviečiame dalyvauti ir maldomis prisidėti prie renginių, kurie vyks nuo 2016 metų birželio 7 dienos 8 val. iki 2016 metų birželio 8 dienos 8 val. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje.

Birželio 7-8 dienomis kviečiame skirti „24 valandas Viešpačiui“ – tai Susitaikinimo sakramentui ir maldai skirtas laikas. O birželio 7 dieną malda prisiminkime visus medikus, kurie dirbo ir dirba Širvintų krašto gydymo įstaigose, kurie saugoja mūsų visų sveikatą ir pasiruošią padėti kenčiantiems. Melskimės už sveikatos negalę turinčius žmones, už gyvus ir mirusius mūsų šeimų narius, gimines.

Prisiminkime maldoje Širvintų medikus, dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, kurie, atsiliepdami į savo pašaukimą, tarnauja mūsų krašto pacientams Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais prašykime visiems medikams, ligoniams ir jų šeimų nariams ramybės. Prisiminkime, kad tikėjimas tampa vaisingas, kai jį lydi darbai. Ne tik prisiminki me vieni kitus maldoje, bet ir darykime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, keleivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį

palaidokime. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

 

2016 m. birželio 7 d.

 

12 val. - Adoracija vyks Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje;

Nuo 13 val. - Kunigas lankys pacientus VšĮ Širvintų ligoninės Slaugos ir palaimokojo gydymo skyriuje.

 

Pagarbiai,

Klebonas dekanas                                                                               kun. Leonas Klimas

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

  Skaityti daugiau »

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje
Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje
Surinkti turinį