Skip to main content

Pradeda dirbti naujas gydytojas otorinolaringologas

Informuojame, kad nuo birželio 21 d. pradeda dirbti nauja gydytoja otorinolaringologė Daina Šimulynienė, kuri konsultuos vaikus ir suaugusius. Taip pat operuos otorinolaringologinius pacientus dienos chirurgijos stacionare. Dėl registracijos pas gydytoją kreiptis į registratūrą, tel. (8 382) 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Adoracija

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje

„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“

Lk 6, 36–37

Arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkas, atkreipė dėmesį, kad popiežiaus Pranciškaus nurodymu, Gailestingumo metų jubiliejus pirmą kartą Bažnyčios istorijoje bus švenčiamas ne tik Romoje, bet ir vietinėse Bažnyčiose. Todėl sudarant kalendorių stengtasi, kad renginiai neužgožtų, o papildytų bažnytinio gyvenimo kalendorių.

Jubiliejaus pradžios ir pabaigos datas paskelbė Popiežius Pranciškus dar ankščiau. Šventosios Gailestingumo durys bus atidaromos Romos, ir visų vyskupijų šventovėse. Romoje popiežius jas atidarė2015 metų gruodžio 8 d. Jubiliejus pasibaigs 2016 metų lapkričio 20 d.

Jubiliejus iškels tikėjimo turinio centriškumą ir primins Bažnyčiai jos prioritetinę misiją būti gailestingumo ženklu ir liudytoja visuose pastoracinio gyvenimo aspektuose. Todėl popiežius per Gailestingumo metų Pelenų trečiadienį Šv. Petro bazilikoje vyksiančiose apeigose suteikė ypatingą siuntimą nuodėmklausiams, kad kaip Gailestingumo misionieriai galėtų atleisti pačias sunkiausias nuodėmes.

Visus Širvintų krašto žmones maloniai kviečiame dalyvauti ir maldomis prisidėti prie renginių, kurie vyks nuo 2016 metų birželio 7 dienos 8 val. iki 2016 metų birželio 8 dienos 8 val. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje.

Birželio 7-8 dienomis kviečiame skirti „24 valandas Viešpačiui“ – tai Susitaikinimo sakramentui ir maldai skirtas laikas. O birželio 7 dieną malda prisiminkime visus medikus, kurie dirbo ir dirba Širvintų krašto gydymo įstaigose, kurie saugoja mūsų visų sveikatą ir pasiruošią padėti kenčiantiems. Melskimės už sveikatos negalę turinčius žmones, už gyvus ir mirusius mūsų šeimų narius, gimines.

Prisiminkime maldoje Širvintų medikus, dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, kurie, atsiliepdami į savo pašaukimą, tarnauja mūsų krašto pacientams Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais prašykime visiems medikams, ligoniams ir jų šeimų nariams ramybės. Prisiminkime, kad tikėjimas tampa vaisingas, kai jį lydi darbai. Ne tik prisiminki me vieni kitus maldoje, bet ir darykime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį pagirdykime, nuogą aprenkime, keleivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį aplankykime ir mirusį

palaidokime. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

 

2016 m. birželio 7 d.

 

12 val. - Adoracija vyks Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje;

Nuo 13 val. - Kunigas lankys pacientus VšĮ Širvintų ligoninės Slaugos ir palaimokojo gydymo skyriuje.

 

Pagarbiai,

Klebonas dekanas                                                                               kun. Leonas Klimas

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

  Skaityti daugiau »

Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje
Gailestingumo metų ir Švenčiausio sakramento pagarbinimas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir VšĮ Širvintų ligoninėje

Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas

Siekiant pagerinti gydymo paslaugų kokybę ir užtikrinti saugesnę aplinką pacientams, Vidaus ligų skyrius buvo perkeltas į naujas suremontuotas patalpas, esančias VšĮ Širvintų ligoninės I aukšte (įėjimas iš Vilniaus g. pusės). Skyriaus pacientai nuo šiol turi galimybę naudotis bevieliu internetiniu ryšiu.

 

Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas
Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas
Vidaus ligų skyrius persikėlė į naujas patalpas

VšĮ Širvintų ligoninėje pradeda dirbti nauji gydytojai

Dėl registracijos pas gydytojus ir tikslaus konsultacijų laiko maloniai prašome kreiptis į registratūrą, tel. 8 382 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene

Miela ir visų gerbiama Gydytoja Jadvyga,
 
Nepermaldaujamas laikas suskaičiavo metus ir šiandien pareiškia – metas žengti į kitą gyvenimo etapą, kuriame, pasvėręs ir įvertinęs nuveiktus darbus, turite teisę atsikvėpti, pasidžiaugti viltinga rytmečio ir ramia vakaro valanda. Darbo kolektyve mus suvedė likimas ar jo didenybė atsitiktinumas. Puiku, kad išleisdami neatsisveikiname. Mus visada įkvėps Jūsų profesionalumas ir entuziazmas, o Jūsų, per 44-erius metus, išgydyti pacientai ilgai dar minės Jus šiltu žodžiu bei dėkos už Jūsų auksines rankas. Linkime sveikatos, namų židinio jaukumo. Tegul nauji planai ir svajonės veda Jus gyvenimo keliu.
 
Su pagarba ir šilčiausiais linkėjimais
Širvintų ligoninės kolektyvas ir administracija
 
 
 
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene
Kolektyvas atsisveikina su ilgamete gydytoja Jadvyga Raudeliūniene

Gerbiamieji Širvintų krašto medikai ir medikai Senjorai

Sveikinu Jus Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga !
Pasirinkote labai garbingą ir reikalingą mediko gyvenimo kelią. Kasdien dalijate savo žinias, savo išmintį,
 savo rankų švelnumą tiems, kuriems to labai reikia. 
Tegu kasdienybės  rutina neužgesina gyvenimo džiaugsmo, 
tegu Jūsų širdžių šiluma ir atjauta džiugina esančius šalia Jūsų. Linkiu, kad tas gėris, kurį Jūs skleidžiate aplink,
 su kaupu grįžtų Jums. 
Tegu neišsenka Jūsų širdies turtai, kuriuos dosniai dalijate kitiems.
Būkite sveiki, nepavargę, mylintys ir mylimi, 
laukiami darbe bei savo šeimose !

 

VšĮ Širvintų ligoninės administracijos vardu sveikina
 

Vidmantas Eigėlis

Naujos ambulatorinių konsultacijų paslaugos

Informuojame, kad Širvintų rajono gyventojams ir svečiams pradedamos teikti naujos ambulatorinės konsultacinės paslaugos:

Dėl registracijos pas gydytojus ir tikslaus konsultacijų laiko maloniai prašome kreiptis į registratūrą, tel. 8 382 53352 arba registruotis internetu adresu: www.sergu.lt

Medicinos darbuotojų dienos paminėjimo programa

2016 m. balandžio 27 d. Medicinos darbuotojų dienos proga VšĮ Širvintų ligoninėje organizuojamas paminėjimas.

Medicinos darbuotojų dienos paminėjimo programa:

 

09:00  Šventos mišios skirtos Medicinos darbuotojams Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

11:00  Vaikų piešinių parodos atidarymas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje

15:00  Minėjimas skirtas Medicinos darbuotojų dienai paminėti ligoninės aktų salėje

15:30  Šventinis koncertas

  Skaityti daugiau »

Surinkti turinį