Skip to main content

2015 metų ketvirtiniai balansai

 
      I ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      II ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      III ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      IV ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Grynojo turto pokyčių ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Pinigų srautų ataskaita
           • 2015 m. Veiklos ataskaita
           • 2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys