Skip to main content

VšĮ Širvintų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

«atgal

 
Fizinių asmenų skaičius
Užimtų etatų skaičius
2015 m. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (fiz. asmenims)
2015 m. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (etatams)
 Gydytojai
51,8 31,5 472 776
 Kiti specialistai su aukš. išsilavinimu
8,75 6,7 644 846
 Slaugytojai
50,5 55,2 473 432
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
12 13,8 653 568
 Kitas personalas
32,8 33,3 344 340