Skip to main content

2016 metų ketvirtiniai balansai

 
      I ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Atsargos
           • Ilgalaikis turtas
           • Nematerialus turtas
      
      II ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Atsargos
           • Ilgalaikis turtas
           • Nematerialus turtas
 
      III ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Atsargos
           • Ilgalaikis turtas
           • Nematerialus turtas
 
      IV ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Veiklos ataskaita
           • Kitos finansinės ataskaitos