Skip to main content

VšĮ Širvintų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

«atgal

 
Fizinių asmenų skaičius
Užimtų etatų skaičius
2016 m. III ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (fiz. asmenims)
2016 m. III ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (etatams)
 Gydytojai
55 30,7 560 1003
 Kiti specialistai su aukš. išsilavinimu
8 6,8 759 893
 Slaugytojai
49 56,6 547 474
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
13 12,5 641 667
 Kitas personalas
34

34,3

417 413