Skip to main content

VšĮ Širvintų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

«atgal

 
Fizinių asmenų skaičius
Užimtų etatų skaičius
2016 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (fiz. asmenims)
2016 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (etatams)
 Gydytojai
54 30,7 588 1034
 Kiti specialistai su aukš. išsilavinimu
8 6,8 736 866
 Slaugytojai
48 56,6 554 470
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
13 12,5 606 630
 Kitas personalas
34

34,6

417 410