Skip to main content

VšĮ Širvintų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

«atgal

 
Fizinių asmenų skaičius
Užimtų etatų skaičius
2016 m. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (fiz. asmenims)
2016 m. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (etatams)
 Gydytojai
53 30,9 547 938
 Kiti specialistai su aukš. išsilavinimu
8 6,7 721 861
 Slaugytojai
49 56,6 516 447
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
13 12,5 622 647
 Kitas personalas
33 33,8 401 392