Skip to main content

VšĮ Širvintų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

«atgal

 
Fizinių asmenų skaičius
Užimtų etatų skaičius
2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (fiz. asmenims)
2017 m. I ketv. vidutinis mėnesinis brutto darbo užmokestis (etatams)
 Gydytojai
52 29,4 603,4 1067,2
 Kiti specialistai su aukš. išsilavinimu
8 6,5 699,1 860,4
 Slaugytojai
50 56,6 555,9 491,08
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
13 14,2 618,3 566,1
 Kitas personalas
33 33,5 398,3 392,4