Skip to main content

2017 metų ketvirtiniai balansai

 
      I ketvirtis
           • Finansinių ataskaitų rinkinys
 
      II ketvirtis
           • Finansinių ataskaitų rinkinys
 
      III ketvirtis
           • Finansinių ataskaitų rinkinys
 
      IV ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansinės būklės ataskaita