Skip to main content

Užuojauta

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius
Mums ir artimiausius iš visų.

 

   Nuoširdžiai užjaučiame mūsų įstaigos direktoriaus pavaduotoją medicinai Arvydą Skorupską, mirus brangiai mamai. Telydi jį paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
 

 

VšĮ Širvintų ligoninė