Skip to main content

Pacientų apklausos anketų analizė

Apklausa atlikta 2017 m. Užpildytos 102 anketos.

VšĮ Širvintų ligoninės stacionare gydytų pacientų apklausai naudojamos anketos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“.

            Anketą sudaro 10 klausimų. Apskaičiuojamas visų užpildytų anketų balų sumos aritmetinis vidurkis.  Anketos atsakymas „taip“ vertinamas 2 balais, „iš dalies (galbūt)“ – 1 balu, „ne“ – 0 balų. Vertinamos tik visiškai užpildytos anketos. Maksimalus įvertinimas yra 20 balų.

Eil. Nr.

 Klausimai

Atsakymai (vertinimas balais)

Taip

Iš dalies

Ne

1

Ar Jūs patenkinti ligoninės gydytojų darbu?

172

15

0

2

Ar Jūs patenkinti ligoninės slaugytojų ir (ar) akušerių darbu?

178

13

0

3

Ar Jus gydę gydytojai suprantamai suteikė Jums svarbią informaciją?

158

23

0

4

Ar Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės suprantamai suteikė Jums svarbią informaciją?

166

19

0

5

Ar jautėte personalo pagarbą

gydymo ligoninėje metu?

180

12

0

6

Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, priimdamas sprendimus dėl tyrimų ir gydymo eigos?

128

36

0

7

Ar Jus tenkino ligoninės maisto kokybė?

132

33

0

8

Ar, Jūsų nuomone, ligoninės patalpos pakankamai švarios, jaukios?

176

11

0

9

Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą?

192

5

0

10

Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje savo artimam žmogui?

184

9

0

 

Iš viso:

1666

176

0

 

Išvada: Analizė buvo apsvarstyta ligoninės kolektyve. Pagal pateiktus atsakymus matome, kad VšĮ Širvintų ligoninėje teikiamos paslaugos yra įvertintos teigiamai. Apklausoje dalyvavusių pacientų pasitenkinimo lygis (iš 20 galimų): 18,1 balo. Į anketos klausimus atsakė „Taip“ 81,67 % respondentų; „Iš dalies“ -17,25 %; „Ne“ -1,08 %.