Skip to main content

Užuojauta

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius
Mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoją Vilmą Jasevičienę, mirus brangiai mamai. Telydi ją paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
 

VšĮ Širvintų ligoninė