Skip to main content

2010 metų ketvirtiniai balansai

 
     I ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
           • 7 VSAFAS 5 priedas
      II ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Biudžeto vykdymo ataskaita (šiluma)
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
      III ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Biudžeto vykdymo ataskaita (šiluma)
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
      IV ketvirtis
           • Biudžeto vykdymo ataskaita (šiluma)
           • Metinė ataskaita