Skip to main content

2011 metų ketvirtiniai balansai

 
      I ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
      II ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Biudžeto vykdymo ataskaita (šiluma)
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
      III ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos ataskaita
      IV ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Grynojo turto pokyčių ataskaita
           • Pinigų srautų ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Veiklos ataskaita