Skip to main content

2014 metų ketvirtiniai balansai

 
      I ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      II ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      III ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Finansavimo sumų ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
 
      IV ketvirtis
           • Aiškinamasis raštas
           • Grynojo turto ataskaita
           • Finansinės būklės ataskaita
           • Veiklos rezultatų ataskaita
           • Pinigų srautų ataskaita
           • Veiklos ataskaita